การรักษานอนกรนด้วยวิธีการต่างๆและไม่เป็นอันตราย

2

การรักษานอนกรนด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยไม่ต้องดมยาสลบ ซึ่งเป็นการรักษานอนกรนที่มีความปลอดภัยสูงและนิยมอย่างมาก ขั้นตอนการรักษานอนกรนด้วยวิธีนี้คือจะใช้เข็มชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถปล่อยพลังงานวิทยุ สอดเข้าไปในเยื่อบุผิวหรือตกแต่งบางส่วนของเนื้อเยื่อในบริเวณที่ต้องการ

การรักษานอนกรนโดยใช้เครื่องมือในช่องปาก หลักการคือ ใส่เครื่องมือลักษณะคล้ายฟันยางหรือเครื่องดัดฟัน เพื่อป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ วิธีนี้ได้ผลดีในรายที่เป็นไม่รุนแรง ปัจจุบันมีหลายชนิด มีข้อดีข้อเสียหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ท่านควรปรึกษาแพทย์ด้านนี้ก่อน

การรักษานอนกรนโดยการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง จัดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา อย่างไรก็ตามเด็กอาจมีปัญหาในความร่วมมือในการรักษานอนกรน และอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้ ซึ่งแม้ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่ควรให้เด็กได้รับการดูแล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงต่อไป

การรักษานอนกรนจึงต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมากในการเข้ามาช่วยรักษาให้หาย และต้องหมั่นดูแลตัวเองอยู่ส่ม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง nksleepcare.com จึงเป้นอีกทางเลือกสำหรับใครต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน