ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์คืออะไรและผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหาด้วย SEO ได้อย่างไร

ตามชื่อของพวกเขา ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะตรวจสอบข้อบกพร่องในเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้รับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ดำเนินการประเมิน SEO (การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา) เต็มรูปแบบของเว็บไซต์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำซึ่งควรทำเพื่อทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหามากขึ้น

ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO เชิงลึกของโค้ด HTML ของเว็บไซต์ รวมถึงแท็ก META และแท็กรูปภาพ Alt พร้อมกับการวิเคราะห์ SEO ของการออกแบบเว็บไซต์ น้ำหนักข้อความของคำหลัก เวลาในการดาวน์โหลด และคุณสมบัติ SEO อื่นๆ จากนั้นผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะสร้างรายงาน SEO โดยละเอียดซึ่งประกอบด้วยแท็ก META แท็ก alt ที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง และแนะนำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อื่นๆ

มีความแตกต่างหลายประการระหว่างผู้ตรวจสอบเว็บไซต์และบริษัท SEO อื่นๆ บริษัท SEO ส่วนใหญ่จะประเมินและรายงานเกี่ยวกับโค้ด HTML ของเว็บไซต์ทั่วไปและคุณลักษณะการออกแบบเว็บไซต์ที่จำกัดเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะเสนอการประเมินโดยละเอียดและรายงาน SEO ของโค้ด HTML และทุกแง่มุมของการออกแบบเว็บไซต์ ตั้งแต่ความเกี่ยวข้องของข้อความไปจนถึงการออกแบบที่สวยงาม ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะเสนอรายงาน SEO ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขที่ใช้งานได้ซึ่งควรทำกับเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม บริษัท SEO ทั่วไปจะมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งผิดปกติในเว็บไซต์โดยไม่ได้ให้คำแนะนำที่ดีมากมายเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา

บริษัท SEO ทั่วไปส่วนใหญ่จะให้รายงาน SEO สไตล์ “cookie cutter” แก่ลูกค้า กล่าวคือ บริษัท SEO จำนวนมากจะประเมินเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างรายงานอัตโนมัติ และส่งพิมพ์รายงาน SEO ทั่วไปให้ลูกค้าของตน รายงาน SEO ดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของลูกค้า และจะไม่ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรทำเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา ในทางตรงกันข้าม บริษัทผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะปฏิบัติต่อเว็บไซต์แต่ละแห่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร บริษัทตรวจสอบเว็บไซต์ที่ดี SEO จะงดเว้นจากการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติใดๆ เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์หรือสร้างรายงาน SEO


Comments are closed.