โฟลมิเตอร์ของกังหันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

อุปกรณ์วัดของไหล เช่น โฟลมิเตอร์ของอากาศและเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและนอกภาคอุตสาหกรรม พวกเขาพบว่ามีการใช้งานในภาคไฟฟ้า ยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และมีการใช้มากขึ้นสำหรับการใช้งานขนาดเล็กในการเกษตร เนื่องจากการวิจัยจำนวนมากกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการวัดการไหลที่มีประสิทธิภาพ โฟลมิเตอร์การไหลในปัจจุบันจึงมีความเฉพาะเจาะจงกับการใช้งานอย่างมาก การเลือกอุปกรณ์ต้องทำหลังจากประเมินการใช้งาน

โฟลมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหล

ของเหลวหรือก๊าซบางชนิด พวกเขาสามารถวัดสารเหล่านี้ในแง่ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรหรืออัตราการไหลของมวล อัตราการไหลตามปริมาตรโดยทั่วไปมีหน่วยเป็น โฟลมิเตอร์ของมวลมีหน่วยเป็นกก./วินาที เครื่องวัดการไหลมีการใช้งานมากมาย สำหรับบุคคลทั่วไป เครื่องวัดอัตราการไหลสูงสุดสามารถวัดความจุของปอดได้ นอกจากนี้ยังใช้โดยผู้ที่เป็นโรคหอบหืดและสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าโรคหอบหืดกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่ นอกจากนั้น โฟลมิเตอร์ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การจัดการน้ำ

การผลิตสารกึ่งตัวนำ และอื่นๆ อีกมากมาย บทความนี้จะให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องวัดการไหล โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดการไหลจะถูกจำแนกตามหลักการที่ควบคุมการทำงานหรืออาจตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลจะวัดอัตราการไหลของตัวกลางในแง่ของมวล อย่างไรก็ตาม มีโฟลมิเตอร์ของมวลหลายประเภทที่ใช้วิธีการต่างๆ ในการวัดนี้ ตัวอย่างหนึ่งคือโฟลมิเตอร์ของโบลิทาร์ที่ใช้เอฟเฟกต์โบลิทาร์เพื่อกำหนดมวลของของไหลที่ไหลผ่านท่อหรือท่อสั่นสองท่อ

โฟลมิเตอร์แนวคิดที่ว่าด้วยการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะของรูปแบบคลื่นในหลอดสั่นสะเทือน คุณจะสามารถเชื่อมโยงอัตราการไหลของสารที่ไหลผ่านได้ มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงน่าจะสามารถส่งเชื้อเพลิงจริงที่ใช้ไปแบบเรียลไทม์ได้ โฟลมิเตอร์และข้อมูลที่เป็นข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับการศึกษาปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการขับขี่และโค

โฟลมิเตอร์

แมกเนติก โฟลมิเตอร์

รงการวิศวกรรมเครื่องกลอื่นๆ เพื่อการศึกษา หากคุณใช้สต็อคไฟฟ้า คุณจะเห็นว่าไม่ต้องมีการหักเงินที่ซับซ้อนใดๆ เนื่องจากแหล่งพลังงานสร้างขึ้นบนเครื่องบิน นอกจากนี้ยังไม่มีปัญหากับการวัดแบบออนบอร์ดที่ใช้

เช่นสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อกำหนดสำหรับการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินพลังงานที่แม่นยำด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำมันดีเซล มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทนี้ยังทำให้ผู้ที่กำลังขับหรือจัดการเชื้อเพลิงที่บริโภคจริงมองเห็นได้ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่เป็นเครื่องมือช่วยชีวิตในหลายกรณีเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับมันเพราะลูกเรือมักจะไม่ประเมินเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่เพราะอย่างคำที่ว่า ในทางกลับกัน มาตรวัดการไหลของน้ำมันดีเซลไม่ได้ขึ้นอยู่กับสต็อกดีเซลในการทำงาน จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับโฟลมิเตอร์ ราคาถูกประเภทนี้

 


Comments are closed.