ความสำคัญของทะเบียนสวยราคาไม่แพง

บุคคลไม่สามารถขับรถได้หากไม่มีใบอนุญาต

ในทำนองเดียวกัน รถยนต์ไม่ควรขับหากไม่ได้จดทะเบียนไว้ และทะเบียนสวยหลักฐานพิสูจน์ว่ารถได้จดทะเบียนกับกรมยานยนต์ แล้ว เจ้าของรถจะออกป้ายทะเบียนหรือที่เรียกว่าแผ่นป้ายทะเบียน

หลังจากซื้อรถแล้ว เจ้าของจะขอจดทะเบียนรถของตนและจะได้รับป้ายทะเบียนที่มีหมายเลขและตัวอักษรเป็นชุด เครื่องหมายป้ายทะเบียนจะขึ้นอยู่กับรัฐที่รถจดทะเบียน

พูดง่ายๆ ก็คือ การจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสำคัญว่าเจ้าของได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในการจดทะเบียนรถ เช่น การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากนั้น คุณจะไม่มีปัญหาใดๆ ในการขับรถบนทางหลวง

  • ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รถยนต์ต้องได้รับการจดทะเบียนทะเบียนสวย หมวดเก่าก่อนจึงจะสามารถขับเคลื่อนได้ ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการขับเคลื่อนถือเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน หากตรวจสอบแล้วพบว่ารถไม่มีป้ายทะเบียนรถจะโดนยึด คนขับจะต้องทนทุกข์ทรมานเช่นกัน เนื่องจากเขาจะถูกลงโทษในการขับรถที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • วิธีที่ชัดเจนที่สุดในการพิจารณาว่ารถไม่ได้จดทะเบียนคือไม่มีป้ายทะเบียนติดที่กันชนหน้าและหลังของรถหรือไม่ นอกจากนี้ หากการลงทะเบียนหมดอายุและยังไม่ได้ต่ออายุ ใบอนุญาตจะแสดงบนป้ายทะเบียนปีล่าสุดที่ลงทะเบียนไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีทางที่คุณจะออกจากมันได้

พลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนทราบดีถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สุดว่าการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นการละเมิด คนขับจะตกอยู่ในสถานะอันตรายหากขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนในขณะที่เขาไม่มีใบขับขี่ บทลงโทษและระยะเวลาที่อาจติดคุกรอคนขับคนนั้นอยู่

แต่มีคนที่เสี่ยงที่จะทำอย่างนั้น เหล่านี้เป็นบุคคลที่มีเจตนาในการทำกิจกรรมทางทะเบียนสวย ราคาถูกอาญา รถที่ไม่มีป้ายทะเบียนปลอมไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบทะเบียนรถสำหรับพลเมืองดี นี่เท่ากับการก่ออาชญากรรม ดังนั้น หากคุณกำลังขับรถไปตามถนนและบังเอิญพบเห็นรถที่ไม่มีป้ายทะเบียน ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่า

 


Comments are closed.