ระบบการใช้งานของเครื่องบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องบันทึกเวลาทำงานใช้เพื่อบันทึกเวลาเข้าและออกของพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวส่วนบุคคลที่ถูกเจาะโดยพวกเขาในเครื่องบันทึกเพื่อบันทึกเวลาเข้าและออก ก่อนใช้บัตรเวลาอิเล็กทรอนิกส์ปกติที่บันทึกเฉพาะเวลาที่เข้าและออกของพนักงานคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เครื่องบันทึกยังมีช่องเสียบน้อยลงและทำให้สามารถจัดการข้อมูลของพนักงานได้น้อยลง ใน บริษัท ที่มีพนักงานนับร้อยคนมีการติดตั้งเครื่องบันทึกไว้มากกว่าหนึ่งเครื่อง อย่างไรก็ตามเครื่องบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีข้อ จำกัด ดังกล่าว

ระบบบัญชีเงินเดือนแบบอัตโนมัติที่ใช้โดย เครื่องบันทึกเวลาทำงานจะขึ้นอยู่กับเครื่องบันทึกเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์เหล่านี้ บัตรเวลาที่ใช้ในเครื่องบันทึกเวลาทำงานเหล่านี้แตกต่างจากการ์ดที่ใช้ในเครื่องก่อนหน้า เครื่องบันทึกยังแตกต่างกันในความสามารถในการบันทึกเวลาและประมวลผลเพื่อการใช้งานต่อไป เครื่องก่อนหน้านี้ไม่สามารถสร้างเงินเดือนได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองเพื่อคำนวณเวลาทั้งหมดและหาเวลาทำงานที่แน่นอน

อย่างไรก็ตามเครื่องบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง เหล่านี้มีความพอเพียงในการคำนวณชั่วโมงการทำงานที่แน่นอนของพนักงานแต่ละคน เครื่องเหล่านี้ยังสามารถคำนวณเวลาทำงานล่วงเวลาและชั่วโมงของคราใด ๆ จากจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่บันทึกไว้สำหรับพนักงาน นอกจากนี้เครื่องบันทึกเวลาทำงานยังมีความสามารถในการจัดการข้อมูลของพนักงานทำงานไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน นอกเหนือจากความสามารถในการคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาทั้งหมดของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายอย่างเช่นความสามารถใน

การใช้งานออนไลน์ได้นานกว่าสามวัน

โดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม ช่วยให้คุณมีเวลาเพียงพอในการเรียกคืนแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ขัดขวางการลงทะเบียนเข้าและออกของพนักงานของคุณ อุปกรณ์นี้มีความปลอดภัยเพื่อให้เครื่องบันทึกมีความปลอดภัยจากการรุกล้ำแบบใดก็ตาม เครื่องบันทึกเวลาทำงานยังมีที่ใส่การ์ดที่ช่วยให้การ์ดเวลาปลอดภัย นอกจากนี้อุปกรณ์เหล่านี้และการ์ดเวลาทำงานในช่วงของสภาพแวดล้อมโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ดังนั้นจึงเป็นเพียงไม่ได้ทำเฉพาะสำหรับ บริษัท ที่มีเครื่องปรับอากาศอย่างเต็มที่ค่อนข้างคุณยังสามารถใช้สำหรับบริษัท

ที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและมีสภาพการทำงานที่ยากลำบากเช่นอุณหภูมิสูงและระดับความชื้นสูง ดังนั้นสำหรับการบำรุงรักษาเงินเดือนอัตโนมัติมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานที่ใช้บัตรเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินเวลามีมากขึ้นและมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาหรือซอฟต์แวร์จับเวลา หากคุณมีธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานสำหรับการเรียกเก็บเงินเวลาและค่าใช้จ่ายเพียงใดวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกเครื่องบันทึกเวลาทำงานสำหรับธุรกิจของคุณคืออะไร คุณจะทราบได้อย่างไรว่าเวลาและค่าใช้จ่ายหรือเวลาเรียกเก็บเงินซอฟต์แวร์ที่คุณจะซื้อมีมูลค่าเงินของคุณหรือไม่


Comments are closed.